Despre facultate

Municipiul Târgu-Jiu are o activitate culturală şi sportivă intensă, ceea ce a impus învăţământului universitar gorjean Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale, ca parte componentă a Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, având specializări acreditate şi în curs de acreditare şi începând cu anul universitar 2011-2012 si un program de studii universitare de masterat. De 20 de ani Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

tgjiu

Astfel, printr-o nouă reorganizare a programelor de studii, în anul universitar 2014-2015, Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale are în componenţă următoarele programe de studii:

Învăţământul se desfăşoară pe baza sistemului european de credite transferabile, studenţii parcurgând în mod facultativ un modul psiho-pedagogic care va permite exercitarea profesiei la toate nivelele de învăţământ preuniversitar şi universitar.

Pentru mai multe detalii accesează http://www.utgjiu.ro/fefs/

Comments are closed.