Despre facultate

Facultatea de Ştiinţe Juridice este una dintre componentele Universităţii „Constantin BrâncuŞi” din Târgu Jiu. Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu a fost înfiinţată în anul 1992, conform Hotărârii Guvernului României nr. 288/01.06.1992 publicată în Monitorul Oficial nr. 135, Partea I, actualmente fiind acreditată instituţional.

     Facultatea de Ştiinţe Juridice funcţionează în cadrul Universităţii din anul 1997, ca urmare a reorganizării, prin Hotărârea Guvernului României nr. 741/1997, a Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii “Constantin Brâncuşi”, ce funcţiona din anul 1992. Până în anul 2007 facultatea a purtat denumirea de Facultatea de Ştiinţe Juridice Şi Administrative iar începând cu anul universitar 2007-2008 denumirea ei este Facultatea de Ştiinţe Juridice. În anul universitar 1993-1994, la forma de lungă durată funcţionau specializările Drept Şi Drept economic Şi administrativ, iar în anul universitar 1994-1995 specializările Drept Şi Drept economic administrativ. Prin hotărârea Senatului universitar din 22 noiembrie 1995, s-a propus înfiinţarea profilului Ştiinţe Juridice, specializarea Drept, autorizată de Guvernul României în anul 1996.

     Începând cu anul universitar 2000-2001, specializarea Drept din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice a primit acreditarea prin Hotărârea Guvernului nr. 535/1999, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 397 din 24. 08. 2000.

     În anul 2007 specializarea Drept a Facultăţii de Ştiinţe Juridice a fost evaluată de către Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţămîntul Superior alături de alte specializări din cadrul Universităţii „Constantin BrâncuŞi” din Târgu-Jiu, în cadrul programului de pilotaj desfăŞurat la nivel naţional în care a fost cuprinsă, alături de alte 7 Universităţi, Şi Universitatea noastră, aceasta obţinând calificativul Grad ridicat de încredere.

Pentru mai multe detalii accesează http://www.utgjiu.ro/fsj/

Comments are closed.