You are here:  Home  /   Despre noi  /   Cine suntem

LSUCB

Liga Studenţilor din Universitatea Constantin Brâncuşi” (LSUCB) este o asociaţie studentească ale cărei scopuri includ dezvoltarea şi afirmarea profesională, evoluţia cunoaşterii şi cercetării în condiţiile respectării statului de drept.

LSUCB are următoarele valori şi principii pe care le promovează în mod deosebit: dreptatea şi echitatea, voluntariatul,transparenţa, profesionalismul, responsabilitatea, onestitatea, libertatea de exprimare, asociativismul, bunavoinţa şi grija. ( vezi Statutul LSUCB și Regulamentul de ordine interioara al LSUCB)

Membru fondator al Uniunii Nationale a Studentilor din Romania (UNSR), o federaţie apolitică ce are ca scop reprezentarea intereselor socio-profesionale ale studenţilor. Federaţia a fost înfiinţată în urma întâlnirii liderilor din cele mai importante centre universitare din ţară, care au decis conturarea şi promovarea la nivel naţional şi internaţional a unui set de valori comune mişcării studenţeşti din România.

Ce facem noi?

Activitate sindicală, dar şi profesională, constând în:

Seara Bobocilor – prezentarea structurii organizaţiei, a activităţilor desfăşurate, concursuri cu premii şi discotecă.

Studenţiada – Festival Naţional Studenţesc – proiect ce oferă tinerilor posibilitatea de a participa la diverse activităţi specifice studenţeşti şi asociative şi, de asemenea, la îmbunătăţirea comunicării cu instituţiile publice locale şi centrale.

Zilele Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti la Universitatea“Constantin Brâncuşi”, eveniment având ca scop promovarea creativităţii şi valorii studenţilor din facultăţile U.C.B.

O Şansă la Viaţă, campanie de donare de sânge, proiect desfăşurat la nivel naţional sub egida UNSR.

Eco – Student, sesiune internaţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti, proiect desfăşurat în cadrul Facultăţii de Ştiinte Economice

Târg de Joburi pentru studenţi, absolvenţi şi nu numai, proiect desfăşurat sub egida U.N.S.R.; al cărui obiectiv a fost implicarea studenţilor în activităţi care să aibă ca rezultat integrarea lor activă şi conştientă în societate, dar mai ales obţinerea unui job şi integrarea într-un grup

Vară cu Aromă Studenţească – Festival Internaţional Studenţesc, proiect ce reuneşte studenţii din ţară şi din străinătate cu studenţii din UCB, pentru a realiza un schimb intercultural şi a comunica, indiferent de naţionalitate, etnie, religie, limba vorbită, cultură etc.

Şi multe alte activităţi…